Po trzecie: Księga Znaku lub Corporate Identity

Pod tajemniczo brzmiącą nazwą Księga Znaku kryje się jeden z nieodzownych punktów identyfikacji wizualnej, który mimo to jest nierzadko bagatelizowany przez przedsiębiorców z racji wciąż rosnących się z nim pozaplanowych kosztów. Księga Znaku to inaczej manual, czyli opis logotyp firmowy, na które składają się: geneza powstania, podstawowa wersja znaku, alternatywne …